Zastępstwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych

W ramach obsługi prawnej w tym zakresie zastępstwa procesowego kancelaria:

  • reprezentuje Klienta przed sądami w sprawach spornych,
  • prowadzi postępowania mediacyjne, postępowania rejestracyjne, postępowania o wydanie zezwoleń, koncesji itp.
  • prowadzi postępowania z zakresu prawa pracy,
  • prowadzi postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych, prawa rzeczowego, zobowiązań, a także innych gałęzi prawa, zależnie od potrzeb klienta oraz wiedzy prawników kancelarii.