Prawo autorskie i ochrona dóbr osobistych

W ramach tej dziedziny prawa kancelaria:

  • przygotowuje umowy oraz inne dokumenty pomiędzy podmiotami w tym licencyjne i sublicencyjne),
  • prowadzi postępowania z zakresu naruszania osobistych i majątkowych praw autorskich,
  • prowadzi sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej,
  • reprezentuje podmioty w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych reprezentując zarówno podmioty pokrzywdzone jaki i podmioty, którym naruszenie dóbr osobistych zostało przypisane.