Oferta Kancelarii

entry-02Kancelaria w swej podstawowej działalności gwarantuje swoim klientom kompleksową obsługę prawną, na którą składa się udzielanie porad prawnych, interpretacja i wyjaśnianie treści przepisów prawnych oraz ich zastosowania, przygotowywanie i opiniowanie umów i innych dokumentów prawnych, występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed wszystkimi sądami oraz innymi organami orzekającymi i urzędami.

Działania kancelarii skupiają się przede wszystkim na następujących dziedzinach :

Prawo cywilne

Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo upadłościowe i naprawcze

Prawo administracyjne

Prawo rodzinne

Prawo autorskie i ochrona dóbr osobistych

Windykacja należności

Zastępstwo w postępowaniach sądowych i administracyjnych

Inne dziedziny