Prawo gospodarcze i handlowe

Kancelaria w ramach tej dziedziny:

 • prowadzi doradztwo w zakresie wyboru dogodnej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • tworzy spółki, w tym w szczególności spółki kapitałowe,
 • dokonuje wszelkich czynności w postępowaniu rejestrowym,
 • opracowuje umowy i statuty spółek,
 • opracowuje dokumenty korporacyjne oraz organów spółek,
 • prowadzi obsługę zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych, zarządów spółek,
 • bierze udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych, jak również w negocjacjach warunków kontraktów lub strategicznych dla Klienta przedsięwzięć gospodarczych.
 • świadczy usługi doradztwa w bieżącej działalności podmiotów,
 • przeprowadza likwidację podmiotów gospodarczych,
 • przeprowadza przekształcanie, łączenie podmiotów gospodarczych,
 • reprezentuje członków zarządu spółki z o.o. w zakresie postępowań związanych z ich osobistą odpowiedzialnością za zobowiązania spółki w stosunku do wierzycieli spółki. .