Prawo administracyjne

W ramach tej dziedziny prawa kancelaria:

  • reprezentuje Klienta przed organami administracji rządowej i samorządowej,
  • przygotowuje dokumenty oraz pisma w sprawach,
  • wykonuje czynności w zakresie zastępstwa przed sądami administracyjnymi.