Prawo Rodzinne

Kancelaria:

  • jest pełnomocnikiem w sprawach rozwodowych,
  • reprezentuje strony w sprawach o alimenty ustanowienie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie),
  • prowadzi i doradza w sprawach z zakresu opieki i kurateli.