Prawo upadłościowe i naprawcze

W ramach działań z zakresu prawa upadłościowego kancelaria:

  • prowadzi doradztwo w sprawach związanych z upadłością i postępowaniem naprawczym,
  • sporządza wnioski o wszczęcie postępowań upadłościowych jako upadły oraz w imieniu wierzycieli,
  • sporządza pisma w ramach toczących się postępowań upadłościowych i naprawczych.