Windykacja należności

W zakresie windykacji należności kancelaria:

  • prowadzi pełną obsługę prawną na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego,
  • prowadzi postępowania o uznanie za bezskuteczne czynności prawnych dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli (skarga pauliańska),
  • kieruje do dłużników wezwania do zapłaty,
  • reprezentuje klientów w postępowaniach o wyjawienie majątku przez dłużników,
  • podejmuje wszelkie dostępne prawem czynności windykacyjne.

Kancelaria w czasie swej działalności prowadziła kilkaset postępowań sądowych i egzekucyjnych, w większości zakończonych wyegzekwowaniem kwot na rzecz wierzycieli. Poprzez stałą współpracę w wybranymi komornikami (których cechuje szybkość i skuteczność w działaniu) wierzyciele na rzecz których działa kancelaria mogą szybciej odzyskać swoje środki, z ograniczeniem ryzyka ucieczki z majątkiem przez dłużnika.

Współpraca z kancelarią w zakresie windykacji należności daje klientowi możliwość kompleksowej obsługi w tym zakresie, bez konieczności zawierania dodatkowych umów z zewnętrznymi firmami windykacyjnymi oraz ograniczenie działań windykacyjnych do kontroli aktualnego stanu toczącego się postępowania, o którym jest na bieżąco informowany.

Prowadzenie przez kancelarię windykacji daje klientom możliwość zmniejszenia kosztów związanych z utrzymaniem własnego zespołu windykacyjnego oraz zmniejszenia poziomu należności nieściągalnych.