Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W ramach działań z zakresu prawa pracy kancelaria:

  • przygotowuje projekty umów o pracę i innych dokumentów z zakresu prawa pracy,
  • przygotowuje regulaminy oraz inne wewnętrzne akty normatywne,
  • prowadzi doradztwo w rozwiązywaniu sporów ze stosunku pracy,
  • prowadzi sprawy z zakresu mobbingu,
  • prowadzi sprawy o wypłatę wygrodzeń i odszkodowań,
  • prowadzi sprawy związane ze zbiorowym prawem pracy.